Bestilling

 

Sådan kommer du i gang:

Send flg. til os på: info@musskema.dk (eller ring til: 8675 1242):

  • en organisationsoversigt, hvoraf det fremgår, hvilke MUS-førende ledere I har med navn, mail og afdelingens/teamets navn.
  • Hvis vi skal indlæse alle jeres medarbejdere - så ring eller skriv til os, så sender vi jer et excel-ark, hvori de skal leveres til os. Så lægger vi dem ind for 25 kr. pr. medarbejder.
  • Hvis I har ændringer til standard-spørgerammen for MUS, så skriv - og vi sender den til jer i redigerbart format, så vi kan få lagt den rigtige ind til netop jer.
Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning