Abonnementsvilkår og forretningsbetingelser

Abonnementsvilkår for selve hovedydelsen, som Musskema.dk har påtaget sig at levere til kunden på de givne betingelser
 

Gældende abonnementsvilkår og forretningsbetingelser vedr. Musskema.dk

Følgende abonnementsvilkår og forretningsbetingelser gælder for brug af Musskema.dk:

Hvad dækker en licens (se priser her)

 

Musskema.dk er bygget op, så man får adgang til hele pakken via en årlig licens. En licens dækker en leder eller en inddraget medarbejder til dialog.

Det betyder, at en leder/inddraget som er licensbærer frit kan bruge alle moduler.
Hvis en medarbejder alene skal have adgang til dialog i APV, kræver dette en licens, hvis ikke man allerede er licensbærende medarbejder i hovedorganisationen.
Lederen kan opdele sine medarbejdere i de antal teams, man ønsker – uden det koster ekstra.
Hvis lederens samlede antal medarbejdere overstiger i alt 30, så kræves der en ekstra licens for denne leder.
En licens koster 2.899 pr. år.

Support

Alm. support i dagligdagen er gratis.

Større opgaver som omlægning ved større organisationsændringer o.l. koster en smule, som aftales, inden vi går i gang.

Kundens ansvar som dataansvarlig

Vi gør opmærksom på, at det er kunden som dataansvarlig, der har ansvar for de data, som lægges ind i MUS-systemet og dermed også ansvar for, at man overholder databeskyttelsesloven. Alle kunder har accepteret Musskema.dks databehandlervilkår, som lever op til EUs persondataforordning og gældende dansk følgelovgivning.

Musskema.dk stiller en række professionelle redskaber til rådighed for de forskellige målinger, som er indeholdt i vores koncepter.

Hvordan de enkelte kunder anvender disse skalaer, målinger og grafer og tolker dem, kan Musskema.dk naturligt nok ikke holdes ansvarlig for. Dette er alene kundens ansvar.

I henhold til Datatilsynets praksis opbevares data i op til 5 år, hvorefter de slettes. 

Medarbejderens indtastede data er fortrolige - bortset fra at den nærmeste leder kan se indtastede data. Endvidere kan andre relevante inddrages til det, men så vil det altid fremgå af oversigten hos medarbejderen, hvor denne indtaster data. Bortset fra dette er medarbejders indtastninger fortrolige.

Statistiske data - 100% anonymiseret primært til forskningsformål

Musskema.dk forbeholder sig retten til i samspil med universiteternes forskere at anvende statistiske data i 100% anonymiseret form i videnskabeligt øjemed. Det er en mulighed, som vi altid har haft indeholdt i vores forretningsbetingelser, og det sker efter følgende principper:

Musskema.dk foretager et dataudtræk, som er 100% anonymt og ikke kan identificere en bestemt kunde eller gruppe, idet dataudtrækkene kun selekteres på følgende parametre:

  1. Lederens køn
  2. Medarbejderens køn
  3. Lederens span of control (antal medarbejdere, man er direkte leder for)
  4. Offentlig eller privat virksomhed
  5. Geografiske hovedkategorier
  6. Og i nogle overordnede branchesegmenter, når der er sikkerhed for en kritisk masse af kunder, så anonymiteten kan opretholdes.

Hvis en kunde ikke ønsker at indgå i en sådan benchmark, kan man blive fritaget ved henvendelse til Musskema.dk. Så vil kunden hverken deltage eller kunne gøre brug af denne benchmark.

Gennem nogle år har vi arbejdet sammen med Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab om bl.a. dette. Læs mere her.

Produktinformationer og nyhedsbreve om Musskema.dk-systemet

Musskema.dk har pligt til via produktinformationer og nyhedsbreve at holde kunderne opdateret om nye muligheder. Der sendes således sådanne mails direkte til alle chefer og ledere i systemet + til dem, som ellers er oprettet som modtagere. Man kan melde sig fra nyhedsbreve - men ingen kunde kan melde sig fra forpligtelsen til at modtage de løbende informationer om produktets udvikling og anvendelse. Mindst 1 modtager i hvert firma skal modtage denne. Hvis en kunde ønsker at reducere antallet af modtagere heraf - er man velkommen til at henvende sig herom til Musskema.dk.

Fakturering og evt. ophør

Kunden accepterer ved oprettelsen, at vi fremsender en årlig faktura på kommende års (=12 måneders) licens i den måned, hvor man blev oprettet. Hvis kunden af en eller anden årsag ønsker at stoppe, kan man meddele det skriftligt/pr. mail til Musskema.dk, inden der er gået 14 dage efter modtagelsen af årsfakturaen, og man vil så få sendt en kreditnota og får herefter 2 uger til at trække relevante data ud af systemet, inden man bliver slettet i Musskema.dk.

Årslicensen dækker 12 måneder med forlods betaling, og ophør midt i perioden berettiger ikke til at få refunderet enkelte måneder.

 

Se priser og diverse tilbud ellers i afsnittet: Her

 

Version januar 2022

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning