Forskningssamarbejde med Aarhus Universitet

 

Forskningssamarbejde med Aarhus Universitet - med 100% anonyme data stillet til rådighed?

 

Kunden spørger:

Er der et fælles dataansvar hos Musskema.dk, når Musskema.dk selv behandler data ved for eksempel at sende anonyme data til forskning på Aarhus Universitet? 

 

Vi svarer:

I Abonnementsvilkårene og Forretningsbetingelserne står som følger:

Musskema.dk forbeholder sig ret til i samarbejde med universitetsforskere at anvende statistiske data i 100% anonymiseret form til videnskabelige formål. Dette er en mulighed, som vi altid har medtaget i vores forretningsbetingelser, og det følger følgende principper:

Musskema.dk foretager et datauddrag, der er 100% anonymt og ikke kan identificere en bestemt kunde eller gruppe, da dataekstrakter kun vælges på følgende parametre:

 1. Lederens køn
 2. Medarbejderens køn
 3. Lederens kontrolpanel (antal medarbejdere, man er direkte leder for)
 4. Offentlig eller privat virksomhed
 5. Geografiske hovedkategorier
 6. Og i nogle overordnede branchesegmenter, når der er sikkerhed for en kritisk masse af kunder, så anonymitet kan opretholdes.

Hvis en kunde ikke ønsker at blive medtaget i et sådant benchmark, kan man fritages ved at kontakte Musskema.dk. Derefter vil kunden hverken deltage eller kunne benytte sig af dette benchmark.

Det korte svar er herefter:

  • Nej, der er ikke tale om fælles ansvar her
  • Som kunde er du ansvarlig for det, du indtaster - og hvad du vil bruge de statistikker, der kan udtrækkes fra systemet, grafer og rapporter - og hvordan
  • Musskema.dk er ansvarlig for, hvordan data lagres og stilles til rådighed for kunden - herunder i statistikker og rapporter, og at det overholder lovgivningen
  • Og i forhold til 100% anonyme data til forskningsformål på Aarhus Universitet - tilbyder vi ikke noget for dem, der ikke kan udtrække statistikker og rapporter, bare 100% anonymitet! Men vi har netop udvidet med geografi og overordnet industri + mand/kvinde leder, og her bruger vi et enkelt forskningsprogram, der "gætter" på køn med hensyn til fornavn med den risiko, at "Inge" er en drengs navn i Norge, mens det er et pigenavn i Danmark!
  • Og endelig kan enhver kunde på anmodning fravælge at deltage i og benytte sig af sådanne benchmarkdata. 
Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning