FAQ, Ofte stillede spørgsmål

Musskema.dk modtager mange spørgsmål fra kunder og brugere om GDPR. Derfor denne FAQ, Ofte stillede spørgsmål om temaet.
 

Privacy by default og Privacy by design

 

Kunden spørger:

Har Musskema beskrevet en Privacy by default og Privacy by design?

 

Vi svarer:

Ja det har vi.

Hos Musskema.dk har vi hele vejen igennem tænkt privacy. Der er valgt gode tekniske løsninger, som sikrer at data og filosofien gennem udviklingen har været at skabe et trygt rum, hvor medarbejderen ved, at det kun er den/de indvolverede ledere, der har adgang til de ting, der skrives.


Da vores filosofi fra starten har været at skabe et fortroligt rum mellem leder og medarbejder, er der heller ikke noget, man skal slå til for at sikre data - som eksempel skal en bruger give supportere tilladelse, før systemet lader dem gå ind på elementer, der tillader fortrolige data

Dette kan eksemplificeres således:

Privacy by design

 

Privacy by default

Hele arkitekturen i Musskema.dk er bygget op med udgangspunkt i at sikre fortrolighed og den højeste persondatabeskyttelse. Samtidigt er det indarbejdet, at personlig information om en bruger kun bliver opbevaret, så længe som det er nødvendigt for at kunne levere vores service.

 

Hvem kan se hvad?

Her fra selve systemet, hvor alle dialogdokumenter øverst indeholder nedenstående data, så ingen medarbejder eller leder er i tvivl om, hvem der kan se hvad, inden man indtaster noget. Her et eksempel fra MUS:

 

 1. Hvem er denne medarbejder: Jørgine
 2. Hvilket team sidder hun i: Administrationen
 3. Hvem kan se de indtastede data i selve forberedelsesarket + referatet:
  Nærmeste leder/Poul L. (ved lederskift kan den nye leder IKKE se fortrolige
  data af denne slags med mindre medarbejderen selv viser dem).
 4. OG Kasper M., det er nemlig muligt at inddrage flere personer til indsigt i data,
  men kun når medarbejderen forlods kan se det og aldrig bagudrettet.
 5. Indgåede aftaler og anonyme grafiske oversigter pr. team kan ses af overordnede
  chef og eventuelt HR, som kan inddrages. Det er fordi aftaler også forpligter
  organisationen ud over den nærmeste leder. Eventuel ny leder vil altid kunne se
  aftaler, idet de som sagt forpligter ud over den leder, som har indgået aftalen.
Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning