Udstedelse af bøder

 

Udstedelse af bøder - ansvarsbegrænsning?

 

Kunden spørger:

Hvis den bødeudstedende myndighed fastsætter en ansvarsfordeling, følger man så den, eller er der en intern afgørelse af det samme? Begrænsning af ansvar er ikke helt klart. 

 

Vi svarer:

Som udgangspunkt følges opdelingen af ​​ansvaret udstedt af den bødeudstedende myndighed. 83 - hvilket naturligt ville være i overensstemmelse med principperne. 82 også. I den udstrækning en del under henvisning til garantierne mv., indgår det i aftalen, hvad det betyder, at den endelige ansvarsfordeling skal være forskellig. Dette kan forfølges, men i så fald vil det i sidste ende være en domstolsbeslutning. 

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning