Prisliste for særlige ydelser

Her ser du en oversigt over priser for de særlige ydelser, som er et tilkøb fra kunden
 

 

Parterne har aftalt, at følgende konkrete opgaver udføres af Databehandleren til den aftalte fakturering:

Opgave

Vederlag

Databehandleraftalens afsnit "Bistand til kunden", hvoraf det fremgår hvilke dele, der er uden beregning og hvilke dele, der aftales fakturering for.

Faktureres for medgået tid med gældende timesats, se

Databehandleraftalens afsnit vedr. Ændring af instruksen, hvoraf det fremgår under hvilke forudsætninger den dataansvarlige faktureres for omkostningerne herved.

Faktureres for medgået tid med gældende timesats, se

Skriftlig erklæring fra ledelsen

Uden beregning

Årligt review, revisionserklæring (ISAE 3000) – udarbejdet af Musskema.dk's revisor, Deloitte, lægges årligt på den interne MUS-secureside (første gang F2019)

Uden beregning

Fysisk møde med dataansvarlige

Faktureres for medgået tid med gældende timesats, se

Audit, hvor dataansvarlige ønsker en 3-part ind til at foretage en sikkerhedsgennemgang

Faktureres for medgået tid med gældende timesats, se

Version, marts 2018

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning