Fra en sur pligt til samtaler med udbytte

På First Hotel Grand Odense oplevede de MUS som besværligt og syntes ikke, de fik nok ud af det. Med Musskema.dk er alt det praktiske blevet nemt, og MU-samtalerne giver mening.
 

04. marts, 2019

Fra en sur pligt til samtaler med udbytte

Ikke noget de glædede sig til. Følte sig ikke klædt på. Syntes det var en sur pligt. Gjorde det, fordi de skulle. Kunne ikke rigtigt se formålet. Aftaler blev ikke fulgt op. Bøvlet og tidskrævende. Sådan havde de det med MU-samtalerne på First Hotel Grand i Odense, fortæller direktør Lui Jensen.

Men efter at de nu er begyndt at bruge Musskema.dk, er det helt andre overskrifter, de sætter på MU-samtalerne: Hurtige og nemme processer, fordi de styres af et digitalt system. Mere kvalitet og relevans i samtalerne, fordi medarbejderen skriver sine svar ind nogle dage før samtalen, så lederen kan forberede sig. Aftaler bliver holdt, fordi medarbejder og leder laver et referat sammen på computeren under samtalen.

Meget nemmere og meget hurtigere
Selve MU-samtalerne tager den samme tid som før, men den digitale styring sparer tid og besvær.
På et hotel, der har åbent alle døgnets 24 timer, er alle ikke på arbejde samtidig og ofte ikke på samme tid som deres leder. Mange arbejder ikke fuldtids og kommer derfor ikke hver dag. Det gjorde bare det at holde styr på at udlevere de papirbårne MU-skemaer besværligt.
”Med Musskema.dk’s elektroniske løsning går det langt hurtigere. Vi kan også se, hvem der ikke har svaret, og så er det bare et lynhurtigt klik med musen for at bede dem om at gøre det,” siger Lui Jensen.
Som direktør kan Lui Jensen desuden tjekke, om hans afdelingschefer følger planen for at få holdt MUS med deres medarbejdere.

Sparer tid
Referatdelen er også tidsbesparende, fordi lederen og medarbejderen sidder og laver det sammen under MU-samtalen.
”Før var det sådan, at når jeg havde skrevet et referat af en MU-samtale, skulle medarbejderen give sit samtykke på, om det nu også var det, vi havde snakket om. Nu sidder vi ved skærmen og skriver referatet sammen, så medarbejderen kan sige, om det er formuleret rigtigt. Så når vi er færdige med samtalen, er referatet lavet og lagt ind i systemet. Man behøver ikke engang at trykke gem. Det er gemt af sig selv,” siger Lui Jensen.

En aftale er en aftale
En vigtig del ved referatfunktionen er, at den også gælder alle aftaler.
”Hvad vi laver af aftaler, kommer ind i referatet. Så der er ikke noget med, at det skal vi have snakket om engang, uden at nogen ved hvornår og hvordan. Vi går fra samtalen og ved begge, hvad der skal ske fremover.” 

Mere kvalitet i samtalerne
Da medarbejderne havde MUS på papir, mødte de op med deres udfyldte skemaer, og lederne vidste ikke noget om, hvad de havde svaret. Med Musskema.dk har lederne digital adgang til medarbejdernes MU-skemaer, så de kan se deres svar på forhånd. Det har gjort samtalerne bedre.

”Før brugte vi meget energi på at bekymre os om, hvad vi skulle stå på mål for, og vi forberedte os på en masse, der slet ikke var relevant. Nu kan vi forberede os på de rigtige ting - det, der fylder for medarbejderen – og hvis der er noget kritik, kan jeg nå at tygge på det og gribe det konstruktivt an. Jeg har gjort mig mine tanker og taget notater om, hvad jeg vil spørge om og gerne have uddybet. Det betyder, at MU-samtalen bliver af langt bedre kvalitet,” siger Lui Jensen.

Noget helt andet
Lui Jensen har holdt MU-samtaler i 12-13 år og prøvet mange forskellige systemer, men ikke noget så godt som Musskema.dk.
”Musskema.dk er noget helt andet. Det har gjort det hele så nemt, så vi kan bruge energi på det, der er vigtigt – at udvikle vores medarbejdere og virksomheden.”

Nem implementering og let at bruge
Om implementeringen siger Lui Jensen, at de blev holdt i hånden hele vejen, så det gik super nemt. Og også medarbejderne kunne let finde ud af at bruge det:
”Det er et enormt intuitivt system. Hvis man har siddet foran en computer, ja, så kører det bare.”

Hurtig og dygtig support
Når der har været brug for hjælp, har de fået hjælp – hurtigt og effektivt.

”Jeg tror ikke, jeg har prøvet at ringe til dem, hvor der er gået mere end 2 ring. Og man sidder jo typisk lige et kvarter før en MU-samtale og tænker ”hvordan var det nu lige, man gjorde?” Så det er fint, at de er på, og de er meget dygtige til at fortælle nøjagtigt, hvad vi skal gøre.” 

Også generel sparring på MUS
Lui Jensen fremhæver, at Musskema.dk ikke bare har givet support til selve MUS-systemet, men også har givet generel sparring på at holde MUS.
”Musskema.dk har henvist til, hvordan de har kendskab til, at andre holder MU-samtaler, og givet os sparring på, hvordan vi kunne gøre det smartere. Det har også rykket en hel del.”

”Musskema.dk er noget helt andet. Det har gjort det hele så nemt, så vi kan bruge energi på det, der er vigtigt – at udvikle vores medarbejdere og virksomheden.”

Lui Jensen
Direktør, First Hotel Grand Odense
Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning