Randers Kommune testimonial

Læs hvilke erfaringer Jørgen Haunstrup har gjort sig med Musskema.dk i en kommunal sammenhæng...
 

Randers Kommune, Jørgen Haunstrup

Arbejdsmarkedsafdelingen i Randers Kommune anvender musskema.dk - og her har Jørgen Haunstrup, cand.scient.pol. været frontfigur mens han her var afdelingsleder for Aktiv Indsats og Revalidering, hvor han har gjort sine erfaringer med musskema.dk, mens han var ansat her (nu er han leder i anden kommune):

Jørgen Haunstrup finder musskema.dk intuitivt opbygget og let at anvende - og peger i øvrigt på en række fordele ved musskema.dk:

* Mere systematik
* Ensartet anvendelse af MUS
* Fælles fodslag i ledergruppen
* Bedre forberedelse af MUS
* Aftaler bliver fulgt op
* Godt overblik

"I arbejdsmarkedsafdelingen i Randers Kommune har vi valgt at benytte os af MUS-skema.dk for at få mere systematik i vores anvendelse af MUS og for at få en mere ensartet anvendelse af MUS som ledelsesredskab. Som afdelingsleder i Jobcenteret har jeg oplevet, at vores implementering af MUS-skema.dk har givet en række fordele. For det første har det ført til, at vi i ledelsen har fået fælles fodslag i forhold til, hvordan vi gerne vil anvende MUS og hvilke emner vi ønsker at sætte fokus på i disse samtaler. Derudover er det i kraft af den elektroniske håndtering af forberedelse, referattagning og opfølgning på aftaler, blevet meget lettere at sikre, at samtalerne er velforberedte, at vi kan følge udviklingen i samtalen med den enkelte medarbejder fra år til år, og at de indgående aftaler bliver fulgt op. Det oplever jeg som en kæmpe fordel i min anvendelse af MUS som ledelsesredskab. Jeg oplever, at systemet er intuitivt bygget op og let at anvende – og sådan skal det være, for IT-systemerne skal netop gøre det enklere at bruge MUS-redskabet. I min afdeling har vi netop besluttet, at vi vil bruge værktøjerne i MUS-skema.dk til at gennemføre en kompetenceafdækning, og det er min forventning, at MUS-skema også i denne sammenhæng vil skabe den systematik og det overblik, som systemet har skabt i vores MUS."

Jeg oplever, at systemet er intuitivt bygget op og let at anvende – og sådan skal det være, for IT-systemerne skal netop gøre det enklere at bruge MUS-redskabet.

Jørgen Haunstrup
Arbejdsmarkedsafdelingen Randers Kommune
Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning