Sygefravær reduceret med 54 fuldtidsstillinger

Læs her, hvordan sygefraværet blev reduceret med 54 fuldtidsstillinger sammen med Musskema.dk...
 

Sønderborg Kommune har igennem de sidste år haft fokus på at kvalificere håndteringen af sygefravær og skabe mere trivsel hos deres medarbejdere. 

Kommunaldirektør Tim Hansen, Sønderborg:

Forvaltningen Social og Sundhed udtrykte i den forbindelse et behov for at få kommunes samarbejdsaftale ”God dialog om sygefravær” koblet sammen med et elektronisk dialogværktøj.

 

Kommunen har i forvejen et godt samarbejde med MUSskema.dk om medarbejderudviklingssamtaler og derfor var det naturligt at inddrage Poul Langagergaard i udviklingen.

”Vi har oplevet stor velvilje og professionel kvalificering af vores behov og idé for at få udviklet et elektronisk dialog værktøj. Vi havde brug for et værktøj, der dels kunne hjælpe alle parter med at huske hvornår samtaler skal finde sted i forhold til den overordnede samarbejdsaftale – dag 1,5,14,28, dels et værktøj der kunne skabe gennemsigtighed i de aftaler medarbejdere og ledere indgår i samtalerne” siger Tim Hansen, direktør for Social og Sundhed i Sønderborg Kommune.

Den fokuserede indsats viser sig at have båret frugt, idet kommunen som helhed har reduceret fraværet svarende til 54 fuldtidsstillinger, heraf kommer de 25 fra Social og Sundhed.

Tim Hansen
Kommunaldirektør, Sønderborg Kommune

”Vi er rigtig glade for den udvikling og at vi, for at nå vores mål, hurtigt kunne omsætte et behov til virkelighed i samarbejde med MUSskema.dk.
Vi har gennemført en evaluering, der med tydelighed viser at langt hovedparten af de medarbejdere og ledere der har anvendt Sygefraværsdialog oplever at det er med til at kvalificere samtalerne, er nemt at anvende og opleves positivt” siger Tim Hansen.

 

Hvis du vil læse mere uddybende om casen i ”Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen” – klik her:

https://dssnet.dk/artikler/ledelse/systematisk-dialog-nedbragte-sygefravaeret-i-soenderborg/

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning