Musskema.dk tilbyder kurser

Musskema.dk har mange års erfaring i at underviser ledere i at få større udbytte af MU-samtalerne.
Vi tilbyder også fokuserede kurser om brug af systemet.
 

Der er alle muligheder for at blive opdateret på hele pakken eller de dele af pakken, som I anvender af Musskema.dk.

 

Musskema.dk yderst favorable priser

 • En licens det første år: 2.699 kr. + moms (dækker 1 leder pr. team/afdeling med op til 30 medarbejdere i 1 team) 
 • En licens år 2 og fremefter:  2.199 kr. + moms.

KURSER o.l.: Musskema.dk kan tilbyde et af følgende

 • Kickoff-kursus hos jer på op til 2 timer: 6.900 kr. + kørsel
 • Kick-off kursus elektronisk via Skype med en konsulent, der giver en KORT kickoff-gennemgang for en leder eller flere ledere samlet omkring en storskærm, hvor I følger med på konsulentens skærm-billede: Ca. 1 time – for i alt 2.500 kr.
 • Besøg af en konsulent – til at drøfte muligheder for at forbedre jeres anvendelse af Musskema.dk og opsætningen heraf: 6.000 kr. + kørsel. Typisk et par timer, og så er I flyvende!
 • Brush-up-kursus til 3.500 kr. for max 2 timer + kørsel
 • Halvdagskursus op til 4 timer: 9.500 kr. + kørsel
 • Heldagskurser - indhent tilbud.
 • Tolkning af grafer o.l.: Udviklende en-til-en-lederdialog om tolkning af grafer og leder-handlingsplan: 4.500 kr. for max. 1½ timer pr. leder
 • Gældende timesats, særlige opgaver - hos jer efter medgået tid, hvor timeprisen er 1.595 kr. + moms + kørsel
 • Telefonisk kontakt til Support, hvor I via telefonen kan drøfte jeres opsætning og anvendelse: Gratis.

 Alle priser er ekskl. moms og 2018-priser.

 

Anonym trivselsundersøgelse

Musskema.dk kan også gennemføre en anonym trivselsundersøgelse for jer.

Det koster i udgangspunktet 2.500 kr. + moms pr. team.

Beskrivelse af processen:

Hvis kunden ønsker at gennemføre en anonym trivselsmåling, kan vi tilbyde at stå for denne. Kunden må afgøre sig for, hvor mange "afdelinger"/teams man ønsker at opdele undersøgelsen i. Vi tilbyder så at udsende, rykke en gang ved deadline, udarbejde kortfattet rapport pr. afdeling/team med grafer for afdelingen/teamet og sammenlignet med helheden + opsamle evt. kommentarer i anonymiseret form pr. afdeling/team. Prisen er pr. team: 2.500 kr.

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning