Musskema.dk tilbyder kurser

Musskema.dk har mange års erfaring i at underviser ledere i at få større udbytte af MU-samtalerne.
Vi tilbyder også fokuserede kurser om brug af systemet.
 

Musskema.dk tilbyder kurser

Musskema.dk har mange års erfaring i at uddanne, udruste og undervise ledere i relationen til medarbejdere - også i at få større udbytte af MU-samtaler og andre medarbejderdialoger.
Vi tilbyder også kurser om brug af vores digitale produkter.

Vi har flere produkter på vores platform, og du har mulighed for at blive opdateret på hele pakken eller de dele af pakken, som du anvender.


Musskema.dk tilbyder


Varighed ca.


Pris

Kickoff kursus
- På jeres virksomhed
- Via Skype

Til jer, der skal i gang med at bruge Musskema.dk

2 timer
1 time

6.900 kr. + kørsel
2.500 kr.

Besøg af en konsulent
Her giver vi input til, hvordan I optimerer jeres
brug af musskema.dk og opsætningen heraf


2 timer


6.000 kr. + kørsel

Brush-up kursus
Til jer som trænger til en genopfriskning af,
hvad systemet kan og hvordan


2 timer


3.500 kr. + kørsel

Halvdagskursus
Til ledere, der ønsker at optimere udbyttet af
fx MU-samtaler, og hvor der bygges lidt mere
ledelses-teori og undervisning på.


4 timer


9.500 kr. + kørsel

Heldagskursus
Samme som ovenfor, men her går vi dybere,
arbejder med cases, tester det af i grupper o.l.


8 timer


Indhent tilbud

Tolkning af grafer o.l.
Udviklende en-til-en-lederdialog om tolkning
af grafer og handlingsplaner


1½ time pr. leder


4.500 kr. + kørsel

Særlige opgaver
Hos jer og efter medgået tid


1 time


1.595 kr. + kørsel

Telefonisk support
Hvis I har brug for hjælp til opsætning og anvendelse

 


Gratis

Alle priser er ekskl. moms og 2018-priser

 

Anonym trivselsundersøgelse

Hvis jeres virksomhed ønsker at gennemføre en anonym trivselsmåling, kan vi tilbyde at stå for den. Vores arbejde indeholder alt omkring udsendelse, aftalt rykkeprocedure  og efterfølgende rapport og statistik. Rapporten kan indeholde opsamling af kommentarer i anonymiseret form.
Prisen er som udgangspunkt 2.500 kr. + moms pr. team.

 

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning