Pakken fra Musskema.dk indeholder 11 moduler - til samme pris

Læs herunder om de enkelte moduler, og hvordan de spiller sammen.
Du får utroligt meget i samme pakke.
 
MUS (inkl. Vital-MUS, se nederst) Modulet understøtter den gode dialog til MUS og LUS (Lederudviklingssamtaler) - både før, under og efter samtalen!
 • Beslut spørgerammen med score-spørgsmål og tekst-spørgsmål
 • Med et enkelt klik inviterer du dine medarbejdere til at udfylde skemaet
 • Lederen forbereder sig, når medarbejderen har sendt sit skema
 • Skemaet giver en god struktur på samtalen
 • Referatet skrives ind med det samme
 • Alle aftaler forsynes med dato og prioritering
 • Systemet sender automatisk en mail til både leder og medarbejder ved deadline
 • Nyttige grafer og oversigter over aftaler støtter opfølgningen
 • Fuld fortrolighed.

 

Specielt om

Vital-MUS (udviklet af professor Jan Tønnesvang - se her)

Vital-MUS understøtter en helhedsorienteret dialog med fokus på medarbejderens behov for mening, tilhør, arbejdsengagement, selvbestemmelse, indflydelse og trivsel. Med Vital-MUS kan du som leder:

 • bruge Vitaliseringskompasset som omdrejningspunkt i samtalen i kombination med udvalgte spørgsmål og udsagn
 • invitere dine medarbejdere til at udfylde Vitaliseringskompasset med et enkelt klik
 • skabe fokus på før, under og efter
 • forberede dig på samtalen, når medarbejderen har indsendt sit udfyldte Vitaliseringskompas og sit udfyldte samtaleskema
 • få en god struktur på samtalen med Vitaliseringskompasset og spørgerammen
 • skrive referat og aftaler ind med det samme
 • forsyne alle aftaler med dato og prioritering
 • indstille systemet til automatisk at sende en mail til både dig og din medarbejder op til deadline
 • sikre fuld fortrolighed i systemet.
Læs mere
Løbende 1:1 Løbende 1:1 – modulet der understøtter de hyppige udviklings- og driftssamtaler

Hvilke opgaver har du fokus på lige nu? Når du i mål med dine opgaver? Og kræver opgaveløsningen nye kompetencer eller udvikling af eksisterende? Spørgsmål som disse kan lægge op til en dialog om hverdagens helt konkrete mål og opgaver samt løbende medarbejderudvikling. Det giver mulighed for at gøre status, udøve ledelse tæt på medarbejderne og feje eventuelle forhindringer af vejen, før de får indflydelse på den daglige drift.

Modulets funktioner:

 • Spørgeramme som kan tilpasses hver enkelt organisation, afdeling og team
 • Lederen inviterer medarbejderen til dialogen og sender skema til udfyldelse
 • Leder og medarbejder taler sammen på baggrund af skemaet
 • Der tages referat og laves aftaler direkte i skemaet, og der kan sættes påmindelsesdato på aftalen med automatisk advis
 • Mulighed for opsætning af forløb, så dialogen startes automatisk - f.eks. hver uge, måned, kvartal osv.
Læs mere
Kompetence-spindelvæv Mål medarbejderne på organisationens strategiske kompetencer og få et tydeligt grafisk afsæt til at fokusere der, hvor organisationen har størst behov for udvikling.
 • Først indtastes de strategiske kompetencer i systemet
 • Indkald med få klik medarbejderne til at score sig selv
 • Indskriv det ønskede niveau for både teamet og for den enkelte medarbejder
 • Pædagogisk graf kan udskrives til samtalen med medarbejderen
 • Tydeligt fokus op GAB, der skal lukkes
 • Aftaler skrives direkte ind i systemet
 • Systemet sender reminder via mail ved tid til opfølgning
 • Dymamisk proces - så kompetencerne kan justeres efterhånden, som der arbejdes med dem.
Læs mere
GRUS Gruppeudviklingssamtale (GRUS) dækker over alle former for dialoger i en gruppe - fra agenda og forberedelse til opfølgning med remindere!
 • Opret et ubegrænset antal GRUS-teams
 • Leder opretter agenda
 • Alle forbereder sig
 • Leder kan udskrive grafer på score-spørgsmål
 • Deltagernes noter flettes automatisk sammen i referatet
 • Aftaler forsynes med ansvarlig fra gruppen samt deadline
 • Automatisk reminder ved deadline.
Læs mere
APV APV modulet i Musskema.dk gør det nemt at gennemføre APV i selv store og komplekse organisationer!
 • Opret jeres arbejdsmiljø organisation
 • Redigér spørgerammen med udgangspunkt i Arbejdstilsynets anbefalede
 • Udsend links til besvarelse af APV-skema
 • Overvåg processen online
 • Handlingsplan dannes automatisk
 • Risikovurdering
 • Værktøj til den årlige arbejdsmiljø dialog.
Læs mere
Sygefraværsdialog Med modulet sygefraværsdialog får du:
 • et redskab, som styrer hele dialog-processen om sygefraværet (og det kan have en dramatisk positiv effekt... se casen nederst på denne side)
 • organisationen opsætter sin egen fraværspolitik med fraværsdialog på bestemte dage under fraværet – og herefter styrer systemet efter dette
 • organisationen redigerer selv sin egen dagsorden til de enkelte samtaler
 • den enkelte leder åbner et sygefravær, klikker på den pågældende medarbejder, og straks er processen i gang
 • processen kan standses når som helst ved et enkelt klik
 • ved fraværssamtalerne indskriver man referat elektronisk med aftaler og evt. deadlines – og der sker automatisk påmindelse pr. mail
 • leder og chef kan udtrække forskellige rapporter og statistikker på fraværsdialoger pr. afdeling, fraværsdage, køn, alder
 • Se case fra Sønderborg Kommune her
Læs mere
Avanceret CV CV modulet giver mulighed for at oprette en dynamisk database over samtlige medarbejderes uddannelser, kompetencer, kurser, m.m.
 • Opret selv de felter, der ønskes udfyldt
 • Invitér medarbejderne til at udfylde CV
 • Vedligehold CV'et i forbindelse med fx MUS
 • Udtræk rapporter over medarbejdernes kompetencer
 • Søg på tværs af hele organisationen.
Læs mere
Kompetenceudvikling Få styr på processen for efteruddannelse - mål, interessenter, bevilling, evaluering og implementering. Få valuta for dine uddannelseskroner med en god proces.
 • I opretter jeres egen proces med faser og formål
 • Bevillingsfase med faste steps
 • Forberedelse med mål og interessenter
 • Systemet holder styr på, hvornår medarbejderen skal afsted
 • Evaluering af kurset
 • Reminder om implementeringstiltag
 • Søg på tværs af organisationen
 • Lærende organisation i praksis!
Læs mere
360 graders lederevaluering Enkel og effektiv eksekvering af 360 graders lederevaluering med automatiske processer.

I beslutter hvilke overordnede kategorier og underspørgsmål, I vil evaluere lederen på.

Der er 3 nøglepersoner i processen til gennemførelsen af dette modul:

 • Central Person, personen i centrum
 • Den proces-ansvarlige person 
 • Den rapportansvarlige til indholdet

 

Systemet sættes op til at rumme svar fra følgende grupper:

 • Central Persons chef
 • Central Persons medarbejdere
 • Central Persons lederkolleger
 • Eksterne som interne samarbejdspartnere – men det er ikke et must
 • Og naturligvis Centrale Person selv.
Læs mere
Onboarding Hjælp til at styre en god proces fra kontrakten til de første måneder af ansættelsen.

Det er en hjælp til at tilrettelægge hele processen fra en ny medarbejder er ansat – til vedkommende starter på jobbet og til vedkommende er kørt godt ind de første 2-3 måneder.

Der er en række hjælpefunktioner til at komme godt i gang med nye medarbejdere.

Læs mere
Offboarding Hjælp til at sikre en god læring fra dem, der forlader organisationen

Bidrager til at opsamle vigtig viden og erfaring fra medarbejdere, som forlader organisationen, så deres input kan frugtbargøres til kollektiv fremdrift og fremskridt på en række parametre.

Læs mere
Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning