360 graders lederevaluering

I dette modul kan du helt enkelt gennemføre en professionel 360 graders lederevaluering og generere en 20-22 siders rapport til tilbagemeldingen til den evaluerede leder.
 

Udvikling af ledere kan ske på mange måder. Og til mange priser. De dyreste er ikke nødvendigvis de bedste. Vores erfaring er, at de situationer, hvor lederudvikling får den
bedste og mest varige og blivende værdi for hele organisationen, er de situationer, hvor alle ledergrupper i organisationen involveres, og hvor der arbejdes med at udvikle en fælles lærings- og evalueringskultur i hele organisationen.

I beslutter, hvilke overordnede kategorier og underspørgsmål, I vil evaluere lederen på. Det er disse kategorier, rapporten bliver bygget op omkring.

Der er 3 nøglepersoner i gennemførelsen af dette modul:

  • Central Person som er den person, der skal igennem 360 graders evalueringen. Taster selv udspillet til respondenter i de forskellige kategorier.
  • Den proces-ansvarlige sætter processen op og bliver informeret om manglende svar fra respondenterne. Kan redigere respondenter.
  • Den rapportansvarlige til indholdet, en HR-kyndig person, som har god forstand på HR og formår at udvælge og skrive de notater, som skal indgå i den endelige rapport om Central Person, og kan aflevere dem på en kommunikativ forsvarlig måde. Denne person må have reel kompetence til at kunne give lederen i centrum tilbagemelding sammen med hele rapporten.

Systemet sættes op til at rumme:

  • Central Persons chef
  • Central Persons medarbejdere – eller mindst 4 medarbejdere af hensyn til anonymiteten
  • Central Persons lederkolleger
  • Og så kan der indgå såvel eksterne som interne samarbejdspartnere – men det er ikke et must
  • Naturligvis også Central Person selv.

Når alle disse grupper evaluerer lederen efter samme spørgsmål i samme hovedkategorier opstår det unikke 360 graders perspektiv, hvor lederen kan se, hvordan egen evaluering modsvarer evalueringen fra hhv. overordnede, sideordnede, underordnede og samarbejdspartnere. 

360 graders lederevaluering er et særdeles kraftfuldt evalueringsværktøj, der kræver opfølgning og vilje til at arbejde med udviklingen af Central Persons kompetencer på den længere bane. Derfor anbefaler vi også, at evalueringen gennemføres mere end én gang, så Central Person får mulighed for at arbejde med sin egen adfærd og i senere målinger "høste frugten" i form af bedre evalueringer.

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning