Arbejdspladsvurdering (APV)

Det dynamiske værktøj til gennemførelse af APV. Medarbejderne udfylder online APV-skemaet - og alle handlingsplaner ligger online.
 

APV er i Musskema.dk gjort helt enkelt at gennemføre. Byg helt enkelt din egen arbejdsmiljø-organisation, giv AM-organisationen rettigheder til at køre APV, alt foregår online, handlingsplaner med e-mail reminder ved deadlines sikrer fremdrift, mulighed for individuel eller kollektiv handlingsplan og et værktøj til den årlige arbejdsmiljødialog.

Man kan få lagt Arbejdstilsynets standard-spørgerammer på, eller man kan bygge sig egen. Men man kan også få lagt en rigtig god, forenklet og forkortet APV-spørgeramme på, som kommer rundt om det hele, er kortere og klarere og rummer muligheden for at springe over ikke-relevante spørgsmål. Se her.

  • APV modulet tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets anbefalede spørgeramme, som organisationen selv kan redigere og justere til netop deres behov
  • APV organisationen kan enten følge jeres almindelige organisation (som anvendes ved fx MUS), men I kan også opbygge en helt særlig APV-organisation.
  • Leder – eller arbejdsmiljøgruppen – udsender APV-spørgerammen til de enkelte medarbejdere
  • Medarbejderne forholder sig online til spørgerammen, som ikke kun er Nej/Ja, men gradueret fra 1 til 6 (fra et Stort Nej – til et Stort Ja) og giver dermed langt mere præcise svar
  • Ved efterfølgende dialog om svarene – kan der indgås aftaler, laves handlingsplan, opsættes deadlines med automatiske påmindelser og afklares om det pågældende tema er et lovkrav, samt mulighed for at sætte en risikovurdering...
  • Aftalerne opsamles i ét samlet billede for hele teamet, hvor man kan følge og justere status for de temaer, der kræver aftale/handlingsplan: i gang, afsluttet, overskredet deadline…
  • For alle elementer i handlingsplanen er der mulighed for i dialogen at sætte risikovurdering og give en prioritering - og med mulighed for at sende en sag/handlingsplan til en anden instans, f.eks. bygningsansvarlige.
  • Fra toppen kan ledelsen og arbejdsmiljøchefen trække statistikker og rapporter over alle dele af organisationen, så man detaljeret kan se, hvordan status er i alle teams - og med en akkumuleret oversigt over alle indgåede aftaler/handlingsplaner på APV-området!
  • APV-modulet understøtter også den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som alle virksomheder skal kunne dokumentere, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg. Helt enkelt og I sammenhæng med resten af arbejdsmiljøarbejdet.
Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning