Gruppeudvikling (GRUS)

GRUS modulet håndterer alle aspekter af et udviklingsforløb i en gruppe.
 

GRUS modulet i Musskema.dk gør det enkelt at gennemføre et udviklingsforløb for et team. Teamet kan sammensættes på tværs af hele organisationen og eksterne kan inviteres med. Agenda, forberedelse, gennemførelse, referat og opfølgning er sat i system – så udbyttet er sikret og lederen sparer bunker af tid.

  • Lederen får mulighed for at håndtere alle de ønskede grupper/teams – og med hver sin unikke dagsorden, som I selv skriver i systemet.
  • Grupperne sammensættes med et klik ud for listen af medarbejdere, som er i Chefens område – der kan også hentes helt fremmede ind i gruppen
  • GRUS modulet styrer hele processen med indkaldelse og referat til rette vedkommende
  • Alle i gruppen modtager link og skal forholde sig til dagsorden, inden gruppens møde – derfor er alle forberedt!
  • Mulighed for score-spørgsmål eller alm. tekstspørgsmål efter jeres ønske. Ved rating fremkommer graf over gennemsnittet, som kan anvendes til afsæt på mødet
  • Referatet skrives direkte fra mødet af lederen. Alle de deltagende medarbejderes forberedende kommentarer er flettet ind i referatet inden mødet, så store dele af referatet er allerede skrevet!
  • Man kan sætte aftaler med deadlines ind og vælge en ansvarlig medarbejder – og så sker påmindelse på deadline automatisk pr. mail til lederen af GRUS-mødet og den valgte medarbejder!
  • Referat sendes automatisk til alle i gruppen, når mødet afsluttes ved Afslut-knappen.
  • GRUS er også genereret til at kunne håndtere tværgående evaluering, talentudvikling, medarbejdermøder og ledergruppens møder…
  • Leder og Chef får unikt overblik over status på grupperne – og indgåede aftaler og opfølgningsfrekvens.
Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning