Løbende 1:1

 

Løbende 1:1 – modulet der understøtter de hyppige udviklings- og driftssamtaler

Vi har netop lanceret et nyt modul til at understøtte hyppige udviklings- og driftssamtaler mellem leder og medarbejder.

Spørgsmålene i standardspørgerammen lægger op til en dialog om hverdagens helt konkrete mål og opgaver og eventuel udvikling for at kunne imødekomme den daglige håndtering af arbejdsopgaverne. Det giver mulighed for at holde løbende status, udøve ledelse tæt på medarbejderne og feje eventuelle forhindringer af vejen, før de får indflydelse på den daglige drift.

Modulet ’Løbende 1:1’ kan bruges ved alle tænkelige samtaler mellem to personer. Det kan være den førnævnte driftssamtale mellem leder og medarbejder. Men også samtalen mellem projektleder og medarbejder om et bestemt projekt kan behandles her. Det samme kan situationer, hvor der er lavet en konkret handlingsplan, eller hvor der er behov for en vanskelig samtale. Derfor er det muligt at lave egne spørgerammer, der passer til formålet.

Modulets funktioner:

  • Spørgeramme som kan tilpasses hver enkelt organisation, afdeling og team
  • Lederen inviterer medarbejderen til dialogen og sender skema til udfyldelse
  • Leder og medarbejder taler sammen på baggrund af skemaet
  • Der tages referat og laves aftaler direkte i skemaet, og der kan sættes påmindelsesdato på aftalen med automatisk advis
  • Mulighed for opsætning af forløb, så dialogen startes automatisk f.eks. hver uge, måned, kvartal osv.

 

Hvordan hænger 1:1 sammen med MUS-samtalen?

Ved medarbejderudviklingssamtalen er dialogen om medarbejderens professionelle udvikling i fokus. Her graves dybere i præstationer, visioner, trivsel, kollegialt samarbejde og generel udvikling.

1:1-dialogen tager hånd om retningerne for det fremadrettede arbejde samt de konkrete aftaler, som er indgået ved MUS. Det er altså et værktøj til at realisere visionerne, så der i hverdagens kan arbejdes målrettet med udviklingen – og derved kan MUS-samtalen strække sig over hele året.

’Løbende 1:1’ kan også anvendes som agile og hyppige udviklingssamtaler mellem leder og medarbejder. I nogle organisationer afholdes kortere medarbejderudviklingssamtaler flere gange om året, og disse dialoger vil f.eks. kunne understøttes af 1:1-modulet.

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning