Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Forøg dit udbytte af MUS markant gennem en systematisk og strategisk forankret indsats.
 

Du får hjælp til at styre hele MUS-processen. Det vil sige lige fra redigering af spørgeramme > udsendelse af MUS-skemaer > forberedelse > referat > handlingsplan > remindere pr. e-mail ved deadlines > opfølgningssamtaler > grafer og oversigter til ledelsen.

Spørgerammen er gennemtænkt af HR-folk og anvendt i 10.000-vis af samtaler, men kan tilpasses 100% til jeres organisations ønsker. I kan også køre med flere forskellige spørgerammer fra afdeling til afdeling. Også en særlig LUS-spørgeramme til lederne.

 • Spørgerammen oprettes med alle sprog, som I gerne vil køre med. Blandt disse sprog vælger den enkelte medarbejder selv sit præferencesprog.
 • Lederen sender med et enkelt klik i systemet MUS-skema ud elektronisk til alle medarbejdere, der modtager en e-mail med et link og en invitation til at gå ind i systemet og udfylde skemaet som forberedelse.
 • Alle medarbejdere skal forud for samtalen forholde sig til dagsorden og score en række spørgsmål fra 1 til 6 og evt. indskrive sine kommentarer til de enkelte spørgsmål. Medarbejderen deler med et klik sine besvarelser med lederen 3 dage før samtalen, så lederen kan forberede sig.
 • Alle er forberedt, når man møder op til MUS. Det giver en langt mere målrettet samtale.
 • Samtalen foregår naturligvis face-to-face – og konklusioner og aftaler skrives ind på din PC eller iPad, inden I går fra hinanden. På den måde undgår man at referatet kommer til at ligge – eller slet ikke bliver skrevet.
 • Aftaler forsynes med deadlines og prioritering – og på datoen for deadline påmindes leder og medarbejder automatisk i deres mail. Det sikrer at aftaler bliver husket og fremdriften sikres.
 • Referatet arkiveres automatisk i systemet hos både leder og medarbejder, når du klikker på Afslut-knappen. Derfor er ingen i tvivl om, hvor skemaet fra sidste år er.
 • Alle aftaler samles automatisk i én oversigt for alle dine medarbejdere 5 år tilbage. Her kan du sortere, filtrere og fritekstsøge efter aftaler. Farvekoder viser dig helt enkelt, hvilke aftaler der ligger ude i fremtiden, er påbegyndt (gul), afsluttet (grøn) eller overskredet (rød).
 • Du kan gennemføre opfølgningssamtaler på MUS så mange gange, du ønsker – og hver gang kan du sætte nye mål, aftaler og deadlines, som akkumuleres i aftale-oversigten med dato for indgåelse.
 • Alle ledere kan med et klik trække en grafisk oversigt over, hvordan besvarelserne i egen afdeling ligger på de enkelte spørgsmål sammenlignet med helheden. De akkumuleres opad til chefniveau som anonyme grafer, der kan sammenligne flere teams. 
 • HR eller øverste chefniveau kan trække grafer på udvalgte spørgsmål på kryds og tværs af alle afdelinger – så du fx her ganske gratis kan lave din årlige trivselsundersøgelse.
 • HR eller øverste chef kan også se alle aftaler ned igennem hele organisationen – uden at fortroligheden om samtalen i øvrigt brydes.

 

Vital-MUS

Du kan også vælge at benytte Vital-MUS, som er udviklet af professor Jan Tønnesvang og hans forskerteam. Nøjagtig som ved MUS, får du også her hjælp til at styre hele processen. Det vil sige lige fra delvis redigering af spørgeramme > udsendelse af Vitaliseringskompasset, udsagn og spørgsmål > forberedelse > referat > handlingsplan > remindere pr. e-mail ved deadlines > opfølgningssamtaler > evt. grafer og oversigter til ledelsen.

Spørgerammen tager udgangspunkt i medarbejdervitaliserende samtaler, der har sit teoretiske grundlag i vitaliseringspsykologien, som er udviklet af professor, Jan Tønnesvang, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Spørgsmålene kan delvist tilpasses den enkelte organisations ønsker og behov. Det betyder, at der for hvert område i Vitaliseringskompasset er et udsagn, som medarbejderen skal forholde sig til på en skala fra 1-6. Til hvert af disse udsagn hører 3 supplerende udsagn, som medarbejderen også skal forholde sig til. Derudover kan lederen vælge at bruge ét ekstra udsagn fra en pulje af mulige udsagn. Lederen kan også selvsupplere med et relevant spørgsmål, hvis det ønskes.

Hvis den variant af Vitaliseringskompasset, der omhandler relationen mellem medarbejder og organisation anvendes, er der nogle obligatoriske spørgsmål, der omhandler medarbejderens oplevede bidrag til organisationen.

Alle udsagn er tilrettelagt på en måde, så medarbejderen skal vurdere, om pågældende spørgsmål og svar påvirker det enkeltes behov i positiv eller negativ retning eller slet ikke. Hvert udsagn er ligeledes forsynet med et tekstfelt, hvori medarbejderen kan skrive svar, kommentarer, refleksioner mv., der vedrører det enkelte udsagn. Det er muligt at anvende forskellige spørgerammer til forskellige afdelinger inden for samme organisation. 

 • Lederen sender med et enkelt klik i systemet Vital-MUS-skemaet ud elektronisk til alle medarbejdere, der modtager en e-mail med et link og en invitation til at gå ind i systemet og udfylde Vitaliseringskompasset, vurdere udsagn og besvare spørgsmål som forberedelse til samtalen.
 • Forud for samtalen forholder medarbejderen sig til Vitaliseringskompasset og placerer sig på de fire skalaer fra 1(lidt) til 6(meget). Derefter vurderes de supplerende udsagn i relation til de fire behovsområder. Med et klik deler medarbejderen sin besvarelse med lederen op til tre dage før samtalen, så lederen har mulighed for at forberede sig.
 • Alle er forberedt til den medarbejder­vitaliserende samtale, hvilket skaber grundlag for en fokuseret og helhedsorienteret samtale.
 • Samtalen foregår face-to-face. Konklusioner og aftaler kan skrives ind i systemet undervejs i samtalen via PC eller iPad. På den måde sikres det, at referat, konklusioner og aftaler gemmes i systemet og er tilgængeligt med det samme efter samtalens afslutning.
 • Aftaler kan forsynes med deadlines og prioritering – efterfølgende modtager leder og medarbejder automatisk en påmindelse via mail på datoen for deadline. Det sikrer fremdrift, og at der løbende er fokus på den aftalte kurs.
 • Referatet arkiveres automatisk i systemet hos både leder og medarbejder, når der klikkes på Afslut-knappen.
 • Alle aftaler samles automatisk i én oversigt for alle medarbejdere 5 år tilbage. Her kan lederen sortere, filtrere og fritekstsøge efter aftaler. Farvekoder viser helt enkelt, hvilke aftaler der ligger ude i fremtiden, og hvilke der er påbegyndt (gul), afsluttet (grøn) eller overskredet (rød).
 • Det er muligt at gennemføre medarbejdervitaliserende opfølgningssamtaler så mange gange, der er behov for det. I samarbejde med medarbejderen kan lederen følge op på, hvordan det går med at holde den aftalte kurs. Ændringer akkumuleres i aftale-oversigten med dato for indgåelse.
 • HR eller øverste chef kan også se alle aftaler i hele organisationen – uden at fortroligheden om samtalens indhold kompromitteres.

Du er velkommen til at kontakte Musskema.dk for at høre nærmere om Vital-MUS: Tlf 8675 1242, info@musskema.dk

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning