Survey

 

Survey-modulet giver dig mulighed for at tage en temperatur på trivslen og tilfredsheden internt i din organisation samt måle tilfredsheden blandt kunder, samarbejdspartnere eller andre eksterne parter. Samtidig lægges der op til at udarbejde handlingsplaner med konkrete aftaler på baggrund af selve undersøgelsen.

Survey-modulet understøtter både interne og eksterne undersøgelser. Det vil sige, at du kan udføre undersøgelsen for den nuværende organisering af medarbejdere i Musskema.dk – altså den interne organisation – eller du kan oprette eksterne brugere og organisere dem manuelt forud for undersøgelsen.

Den interne survey kan f.eks. bruges til at lave trivselsundersøgelser eller -målinger, mens den eksterne survey kan bruges til kundetilfredshedsundersøgelser og undersøgelser blandt samarbejdspartnere.

Når du laver en undersøgelse i vores survey-modul, kan du danne en anonym rapport. Har den rapportansvarlige givet adgang til det, kan de enkelte ledere åbne survey-modulet og trække anonyme rapporter for deres egne afdelinger eller teams. Lederen kan bruge gruppereferatet til at tage en dialog med medarbejderne på baggrund af undersøgelsen og lave en handleplan i form af aftaler direkte i Musskema.dk. Opfølgningsmails ved deadline sikrer, at der bliver fulgt op.

Det bliver altså muligt at handle på baggrund af selve undersøgelsen.

Laves der over tid nye undersøgelser med samme spørgeramme og samme udsnit af organisationen, kan disse trækkes i en samlet rapport, så det bliver tydeligt, om tiltagene virker.

Som det er tilfældet i hele Musskema.dks system, opbevares data korrekt i forhold til GDPR.

 

Modulets funktioner:

  • Vælg om undersøgelsen skal være intern eller ekstern.
  • Benyt egne spørgerammer eller Musskema.dks standardversioner.
  • Standardspørgerammen til trivselsundersøgelser er udviklet på baggrund af viden fra ledelsesforskningen.
  • Rapporterne er i udgangspunktet 100 procent anonyme for alle i organisationen. Den rapportansvarlige kan dog vælge, at målingen ikke er anonym for den rapportansvarlige. Er rapporten ikke anonym for den rapportansvarlige, markeres det tydeligt for alle, der deltager i undersøgelsen.
  • Træk rapporter helt ned på team- og afdelingsniveau.
  • Sammenlign data på tværs af afdelinger og tidsperioder (hvis undersøgelserne er lavet for samme udsnit af organisationen og med samme spørgeramme).
  • Giv lederne mulighed for at lave handlingsplaner på baggrund af de enkelte undersøgelser.
  • Skriv referat og opret aftaler med mailremindere ved deadline.
Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning