Sygefravær-dialog

Sæt strøm til jeres fraværs-politik. Når en medarbejder bliver syg, minder systemet den nærmeste leder om, hvornår medarbejderen skal kontaktes - og hvad de skal tale om. Alt dokumenteres og aftaler følges op af automatiske remindere pr. mail.
 

Dialogen med sygemeldte medarbejdere sat i system. I beslutter selv jeres sygefraværspolitik. Hvor ofte leder og medarbejder skal tale sammen - og hvilke spørgsmål samtalen skal ind på. Så sørger Musskema.dk for hele den digitale understøttelse og dokumentation.

  • Sygefravær-modulet styrer hele dialog-processen om sygefraværet – med dramatisk positive effekter (se casen nederst på siden).
  • Organisationen opsætter sin egen fraværspolitik med fraværsdialog på bestemte dage under fraværet – og herefter styrer systemet efter dette.
  • organisationen redigerer selv sin egen dagsorden til de enkelte samtaler
  • den enkelte leder åbner et sygefravær, klikker på den pågældende medarbejder og straks er processen i gang
  • Leder modtager en mail fra systemet de dage, medarbejderen skal kontaktes – f.eks. dag 1, dag 5, dag 14 og dag 28. Ved et klik på linket i mailen er lederen inde i agendaen for netop denne dag. Ved fraværssamtalerne indskriver man referat elektronisk med aftaler og evt. deadlines – og der sker automatisk påmindelse pr. mail
  • Et spørgsmål i agendaen kunne være ”Er der nogle opgaver eller aftaler, der skal meldes fra til?” – her kan leder og medarbejder således lave konkrete aftaler i systemet ”Hvis NN ikke er tilbage på torsdag, skal der lige meldes fra til XX møde.” Aftalen forsynes med deadline, så systemet automatisk sender mail til leder og medarbejder med reminder.
  • Et andet spørgsmål i agendaen kunne være ”Er der noget, vi kan gøre?” – her kan medarbejderen blive gjort opmærksom på en evt. sundhedsordning eller andre muligheder for at fremme sundhed og trivsel.
  • Processen standses når som helst medarbejderen raskmeldes.
  • Leder og chef kan udtrække forskellige rapporter og statistikker på fraværsdialoger pr. afdeling, fraværsdage, køn, alder…
  • Med vores API kan sygemelding og raskmelding også ske i et andet system – og overføres i realtid til Musskema.dk via API’et. På den måde undgås dobbelt registrering. Kontakt os for at høre nærmere om denne del – eller læs mere her.
Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning