Glade brugere - i mere end 500 virksomheder og organisationer

Du bliver en del af et stort netværk
 

Musskema.dk - tilbyder den bedste platform for medarbejderudvikling

Fordi medarbejderne er virksomhedens "guld".

 

Vores Mission: At tilbyde den bedste platform for medarbejderudvikling'

Så enkelt - og alligevel så dybt komplekst.
Men det har vi forpligtet os på. Og det vil vi gerne måles på.

 

Vores Vision: Dialog udvikler - og forbedrer lederskab

Så kort har vi formuleret, hvad vi går efter.
Gennem vores bidrag vil vi leve op til visionen om den udviklende dialog:

  • at flere ledere bliver gode ledere
  • at gode ledere bliver bedre ledere
  • at ledere derved bliver bedre til at udvikle den enkelte medarbejder.

Den enkelte medarbejder - i centrum.
Gennem dialog. For dialog udvikler.


 
For den enkelte leder betyder vores vision, at han/hun oplever, at godt lederskab sætter positive og varige spor blandt
medarbejderne.
 
God ledelse handler altså om god forvaltning af Human Resource.
 
Medarbejderne fungerer bedre, yder mere og oplever et bedre arbejdsklima.
 
Og det skylder enhver leder sine medarbejdere!

Vores Værdier: Ærlighed - Respekt - Dialog

Mennesket er en unik skabning. Det forudsætter ydmyghed at have ansvar for andre mennesker.
 
Vores virksomhed bæres af en positiv grundholdning til det enkelte menneske og dets iboende muligheder for udvikling og vækst.
Det menneskelige samspil til det bedste for helheden må prioriteres. Billedligt talt rydder nogle marken for sten, andre sår og andre høster.
 
For os er begreber som Ærlighed – Respekt – Dialog ikke kun værdifulde begreber. Det er værdier, som fortjener at være fundament under ethvert møde mellem mennesker. Det handler om etik.

Vores rådgivning, informationer og undervisning samt hele vores elektroniske dialogredskab fra Musskema.dk bærer præg af det.

Tag os på ordet!

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning