Om metode især for statistik-interesserede

 

Kort metode-gennemgang

Et populært udtryk siger, at der findes "løgn, forbandet løgn og statistik". Sådan er det ikke hos musskema.dk, og for at brugen af statistik skal give et retvisende billede af den virkelighed, lederne skal handle i, må to basale krav opfyldes:

  • Spørgsmålene skal være udtryk for en god og præcis operationalisering af det, vi gerne vil vide noget om.
  • Metodisk må vi, når vi benytter os af spørgsmål på en skala fra 1 - 6 og samtidig ønsker at konstruere gennemsnit, sikre os, at der er en jævn overgang mellem trinene i skalaen, ligesom antallet af trin skal være velbegrundet.

Operationaliseringen af spørgsmålene handler om den præcise sproglige udformning, vi benytter os af, når vi gerne vil vide noget om et forhold på arbejdspladsen. Spørgsmålenes formulering er af stor betydning, da vi skal være sikre på rent faktisk at måle  det, vi tror vi måler - også på tværs af virksomhedens afdelinger og over tid. Spørgsmålene er derfor formulerede, så de ikke kræver forudgående kendskaber, så der fokuseret og klart udelukkende spørges om én ting ad gangen. Endvidere er spørgsmålene hverken værdiladede eller ledende. Nogle gange har vi valgt at lade spørgsmål indgå, der strengt sprogligt lægger op til et ja/nej-svar, men i sammenhæng med skalaen fra 1 - 6 vurderer vi, at enhver medarbejder straks vil forstå, at der ønskes en graduering af svaret. Det er vigtigt at understrege, at der gennemgående er tale af en undersøgelse af medarbejdernes subjektive vurderinger af deres arbejdsplads, men at dette naturligvis også har en objektiv værdi for lederen, der eksempelvis kan konstatere stor generel tilfredshed eller det modsatte med et eller flere forhold ud fra de gennemsnit, systemet automatisk genererer.

For at kunne konstruere gennemsnit, må man metodisk benytte sig af intervalskalerede variabler eller tilnærmet intervalskalerede variabler. Det sidste er tilfældet for Musskema.dk: Vi giver medarbejderne mulighed for at svare på en skala fra 1 - 6, men lader samtidig systemet konstruere gennemsnit, der ligger uden for medarbejderens svarmuligheder, eksempelvis 4,3. Når vi gør dette, er det fordi, vi har sikret os, at svarene i princippet kunne gradueres uendeligt meget. Heroverfor står kravet om praktisk anvendelighed. Når vi har valgt ikke at medtage en "neutral" median (som f.eks. tallet "3" på en skala fra 1 - 5), er det ud fra en underliggende formodning om, at der som regel vil findes en tendens hos medarbejderen, hvilket er det egentligt interessante, og som således altid vil komme til udtryk - også hvor en medarbejder af høflighed eller bekvemmelighed ville have foretrukket at kunne svare neutralt. Skalaen fra 1 - 6 er udtryk for mange års erfaring og eksperimenteren, og dette antal er resultatet af en afvejning mellem en skala med for få svarmuligheder og uden median, der ville tvinge en medarbejder ud i en for eksplicit stillingtagen, samt en skala med for mange muligheder, der modsat ikke ville blive brugt fuldt ud.

For anvendelighedens skyld har Musskema.dk ikke tilføjet skemaerne nogen instrukser i forhold til, hvad et top- eller bundsscore på et spørgsmål skal leve op til. Dette er gjort, da det er skemaernes sigte at vurdere de af medarbejderne subjektivt oplevede forhold. Det er hermed op til de enkelte ledere og chefers dømmekraft og statistiske kendskab, hvornår det er rimeligt at bruge resultaterne fra musskema.dk som sammenligningsgrundlag over tid og mellem de forskellige afdelinger. Er der eksempelvis radikalt forskellige kulturer på tværs af givne afdelinger, eller er stort set hele medarbejderstaben i en afdeling for nyligt blevet udskiftet, er der grund til at overveje rimeligheden af sammenligningerne. Under normale omstændigheder kan resultaterne fra musskema.dk dog betragtes som endog meget robuste.

Har du spørgsmål eller kommentarer til det ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte musskema.dk på info@musskema.dk.

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning