360 graders lederevaluering

I dette modul kan du helt enkelt gennemføre en professionel 360 graders lederevaluering og generere en 20-22 siders rapport til tilbagemeldingen til den evaluerede leder.
 

I beslutter hvilke overordnede kategorier og underspørgsmål, I vil evaluere lederen på. Det er disse kategorier, rapporten vil blive bygget op omkring.

Der er 3 nøglepersoner i gennemførelsen af dette modul:

  • Central Person, personen i centrum – som er den person, der skal igennem 360 graders evalueringen. Taster selv udspillet til respondenter i de forskellige kategorier.
  • Den proces-ansvarlige person - sætter processen op og bliver informeret om manglende svar fra respondenterne. Kan redigere respondenter.
  • Den rapportansvarlige til indholdet, en HR-kyndig person, som har god forstand på HR og formår at udvælge og skrive de notater, som skal indgå i den endelige rapport om Central Person, og kan aflevere dem på en kommunikativ forsvarlig måde. Denne person må have reel kompetence til at kunne give lederen i centrum tilbagemeldingen sammen med hele rapporten!

Systemet sættes op til at rumme:

  • Central Persons chef
  • Central Persons medarbejdere – eller mindst 4 medarbejdere af hensyn til anonymiteten
  • Central Persons lederkolleger
  • Og så kan der indgå såvel eksterne som interne samarbejdspartnere – men det er ikke et must!
  • Naturligvis også Central Person selv.

Når alle disse grupper evaluerer lederen efter samme spørgsmål i samme hovedkategorier opstår det unikke 360 graders perspektiv, hvor lederen kan se, hvordan egen evaluering modsvarer evalueringen fra hhv. overordnede, sideordnede, underordnede og samarbejdspartnere. 

360 graders lederevaluering er et særdeles kraftfuldt evaluerings-værktøj, der kræver opfølgning og vilje til at arbejde med udviklingen af Central Persons kompetencer på den længere bane. Derfor anbefaler vi også, at evalueringen gennemføres mere end én gang, så Central Person får mulighed for at arbejde med sin egen adfærd og i senere målinger "høste frugten" i form af bedre evalueringer.

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning