API-Integration

 

API – automatisk integration med jeres stamdata

Musskema.dk har et åbent API (se her: api.musskema.dk – version 3). Det stiller vi gratis til rådighed for dem, der gerne vil integrere til egne data. Ideen er så, at man selv programmerer sig op mod vores åbne API.

Vi har en række kunder, som kører på den måde via API – nogle også med Single Sign On.

 

Skal vi ind og med vores IT-kompetencer bidrage med at få det etableret, og det gør vi gerne - men så koster det vores tid.

Et engangsbeløb på 2.999 kr.

Dette beløb dækker projektledelse i vores ende og op til max 8 timer fra vores IT-teknikere. Ved anvendelse af flere timer sker det efter faktura. Se prislisten her.

 

Hvis det skal afvikles via en robot hos os – som det har vist sig hensigtsmæssig i flere situationer – så koster dette et engangsbeløb på 5000 kr. samt 199 kr. pr. måned, som opkræves en gang årligt sammen med jeres årslicens.

Det dækker den arbejdstid, vi skal anvende for at opdatere og overvåge robotten med alle data.

Til gengæld sparer I som kunder en masse tid.

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning